Gyulai Fafém Bútor Zrt.
H-5701 Gyula, Henyei M. u. 11.
Telefon: +36 66 561-444
Telefax: +36 66 561-550
E-mail: fafem@fafem.hu
Internet: www.fafem.hu


Minőségügyi rendszerünk ismertetése

Részvénytársaságunk MSZ EN ISO 9001:2001, MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ 28001:2003 szabvány szerint tanúsított minőség-, környezet és biztonságirányítási rendszert működtet. A szervezet egészét átfogó szabályozással elsősorban a termékeinkkel szembeni elégedettséget kívánjuk hosszú távon megőrizni és fokozni, nem kevésbé - a vevők bizalmából eredően - piaci részesedésünket, tevékenységünk jövedelmezőségét növelni.

Részvénytársaságunk idejében felismerte a minőségügyi rendszer bevezetésében rejlő előnyöket és elkötelezettséget vállalt az állandó javítási folyamatok fenntartása mellett. A rendszer kidolgozása során - okulva a hazai és a nemzetközi tapasztalatokból - csak a legszükségesebb mértékben építettük be a szabványnak tulajdonított bürokratikus elemeket. A fő hangsúlyt a megelőzésre fordított, illetve a nem megfelelőségek következtében felmerült költségeink nyilvántartására, elemzésére helyezzük. Ezáltal a helyesbítő tevékenységek szükségessége, illetve hatásossága, a ráfordítások megtérülése közvetlen módszerekkel mérhető.

A rendszerrel szembeni elkötelezettséget dolgozóink rendszeres képzésével alakítottuk ki és tartjuk fenn. Tudatosítottuk, hogy a termék minőségi színvonala döntően befolyásolja az eladhatóság és az elérhető ár mértékét, ezáltal a tevékenység jövedelmezőségét, a munkaellátottságot, következésképpen a tevékenység résztvevőinek anyagi, egzisztenciális biztonságát. Minőségügyi dokumentumainkban részletesen szabályoztuk a termék előállítási folyamatában elvégzendő feladatokat, a végrehajtás és az ellenőrzés felelősségeit. A dokumentumok elosztását, kezelését mindenhol meghatároztuk, az érvényességet folyamatosan fenntartjuk és rendszeresen felülvizsgáljuk.

A termékfejlesztés, tervezés folyamatát egyrészt a piaci felmérésekre – figyelembe véve a versenytársak tevékenységét-, másrészt a gyártási és értékesítési tapasztalatokra építjük. A fejlesztés szakaszait értékeljük és dokumentáljuk, az elkészült mintát hiba-hibahatás vizsgálatnak vetjük alá. Törzsgyártmányainkra minőségügyi tervet készítünk, az egyedi termékek gyártásához és ellenőrzéséhez szükséges dokumentációt a megfelelő termék, szolgáltatás biztosításának mértékéig dolgozzuk ki.

A termékeinkhez felhasznált alapanyagok, alkatrészek idegenáru ellenőrzését, a beszállítók nyilvántartását és minősítését, valamint a gyártásközi és késztermék ellenőrzést szabályoztuk. A folyamatokban résztvevő termékeket, részegységeket azonosító jelöléssel látjuk el, a késztermékekre árucímkét helyezünk el. Az elfogadás tényét a termékre fölragasztott címkével jelöljük, az ellenőrzés dokumentumait megőrizzük. Szabályozásunk biztosítja a hibák kellő időben történő felfedését, a nem megfelelő termékek elkülönítését és a helyesbítő intézkedések eredményességének vizsgálatát. A vevői visszajelzéseket, minőségi kifogásokat az elérhető legrövidebb időn belül kezeljük, és intézkedést hozunk a hibát előidéző okok felülvizsgálatára, az ismételt előfordulás megakadályozására.

Rendszerünket tervszerűen felülvizsgáljuk, az eredményeket elemezzük és értékeljük, a szükséges változásokat folyamatosan átvezetjük.